Mindmill  

Supervisioon

Supervisioon algab seal, kus lõpeb koolitus. 
Supervisioon on töösuhetega seotud nõustamine, mis lähtub kliendi konkreetsest vajadusest ja käsitleb keerukaid emotsionaalselt laetud olukordi.  Supervisioon on juhtimise tööriist, millest saavad kasu kõik inimesed, kes töötavad inimestega.  

Milleks on supervisiooni vaja?

S
upervisioonist on kasu innovaatiliste lahenduste, uute ressursside, muutuste juhtimise, eesmärkide seadmise ja soorituse parandamise puhul. Supervisioon parandab info liikumist ja kommunikatsiooni ning meeskonna ühtsust.

Supervisioonist on abi:
- teenuste ja toodete arendamisel
- sünergia ja loovuse avaldumisele
- arengupotentsiaali ja uute ressursside leidmisel.
Samuti tagab supervisioon kvaliteetsemad töösuhted, mis omakorda toob parema töötulemuse. See suurendab personali motiveeritust, paindlikkust ja tööefektiivust. 

Supervisioon annab tööolukordadele helikopteri vaate - peegelduse väljastpoolt, aidates mõista tekkinud situatsioonide põhjuseid ja tagajärgi.


Kellele on supervisiooni vaja?
Supervisioon aitab organisatsioonidel ja töötajatel hoida vaimset tervist ja toetada professionaalsuse tõusu. See toob kaasa  töötajate heaolu tõusu ja majandusliku edu. Supervisioon on Eestis kõige tuntum sotsiaal- ja haridusvaldkonnas ning avalikus sektoris, kuid üha rohkem kasutatakse töötajate jõustamiseks supervisiooni ka meditsiinis ja ettevõtluses.

Milline on supervisiooni protsess?
Supervisiooni võib teha mitmel tasandil: individuaalsel, meeskondlikul, grupi või organisatsiooni tasandil. Esimesel kohtumisel kaardistab superviisor koos kliendiga probleemistiku ja arenguvajaduse ning teeb ettepanekud kohtumiste formaadi ja pikkuse kohta. Supervisioonis toimub süvaõppimine "siin ja praegu", kus osaleja leiab töö tegemiseks lisaressursse, uusi tähendusi ja motivatsiooni. Superviisori roll on aru saada iga osaleja arengupotentsiaalist, toetada, peegeldada ja vajadusel vastanduda. 

Pärast viimast kohtumist teeb superviisor tellijale protsessist kokkuvõtte ja ettepanekud edasiseks arenguks.

Tekkis mõtteid? Võtke minuga ühendust ja räägime lähemalt:

Email again: