Mindmill  
Teenused

Iga organisatsioon on uuenev organism, mis vajab õppimiseks, tugevuste ja arengukohtade leidmiseks "helikopteri" vaadet. Samuti on juhi või töötajana vaja aeg-ajalt tuge motivatsiooni leidmiseks, mõne raske suhtlusolukorra lahendamiseks või läbipõlemise ennetamiseks.

Mindmilli peamiseks tööriistaks on supervisioon ja coaching, mis on töösuhetega seotud süsteemne nõustamine. Supervisioon toimub protsessis, mis lähtub meeskonna ja töötaja konkreetsest vajadusest ning käsitleb keerulisi emotsionaalselt laetud olukordi. Supervisioon ja coaching võib toimuda nii individuaalsel, grupi- ja meeskonna või organisatsiooni tasandil. Vaata lähemalt siit.

Nõustamine sisaldab meeskonna ja selle liikmete kommunikatsioonimustrite ja  -kanalite analüüsi ning selle arengukohti. Vahetu või virtuaalne kommunikatsioon toimub pidevalt ning selle kvaliteet on iga organisatsiooni edu aluseks. Leiame vastuseid ja lahendusi, kuidas ja mida parandada vahetus suulises või kirjalikus kommunikatsioonis.

Teenuste hulka kuulub ka töötubade ja seminaride läbiviimine töökommunikatsiooni, innovatsiooni, muutuste ja konfliktijuhtimise teemal. Lähtun alati meeskonna või organisatsiooni vajadusest, kui on vaja kavandada arengu- või strateegiapäevi. Vaata pakutavate töötubade pealkirju siit.