Mindmill  

Superviisor Karin Härmat

Olen töötanud 20 aastat spetsialisti, juhi ja konsultandina kommunikatsiooni valdkonnas nii avalikus kui ka erasektoris. Mul on teadmised ja kogemus, kuidas organisatsioonis kommunikatsiooni ja selle kanaleid professionaalselt kujundada ning ellu viia. Superviisori ja coachina töötan alates 2013. aastast.

Kui üht organisatsiooni vaadelda terviku või organismina, siis on kommunikatsioon selle vereringe, mis transpordib hapnikku tervesse kehasse. Kui vereringe toimib, siis on organisatsioon hea tervise juures ja kõik töötab tõrgeteta. Stress, pingelised olukorrad ning lahendamata konfliktid võivad terve meeskonna või organisatsiooni viia seisundisse, kust on raske väljapääsu leida.

Minu uskumus on, et igal töötajal või grupil on olemas jõuvarud muutuseks või järgmiseks arengusammuks. Kaasates, koostööd tehes ja üksteist päriselt kuulates on võimalik jõuda tasakaalukama ja tähenduslikuma tööeluni.
 
Superviisori väljaõpe 2010-2013 Tallinna Ülikoolis andis mulle teadmised ja oskused, kuidas spetsialiste ja juhte keerulistes suhtlusolukordades toetada ja leida parim viis edasiminekuks. Mõtestasin sellel perioodil ka oma tööalast läbipõlemist ning sain ressursse töö- ja eraelu muutmiseks.

Kommunikatsiooniõppejõu kogemus Tallinna Ülikoolis (2012-2014) võimaldas panna end proovile õpetaja rollis. Näen end pideva õppija ja arengus oleva inimesena, kuna inimesed ja meeskonnad on väga põnevad ja pakuvad alati võimalusi üllatusteks ja inspiratsiooniks. Ja kõige olulisem õppetund on, et kõige paremini õpib ebaõnnestumistest (ja keerata see hoopis õnnestumiseks).

Oman superviisori ja coachina erialast sertifikaati. Minu klientide hulka kuuluvad nii üldhariduslike koolide õpetajad kui ka kõrgkoolide õppejõud. Samuti olen superviseerinud Noored Kooli programmi noori õpetajaid, Innove keskastmejuhte ning tervishoiu valdkonna juhte ja spetsialiste. Kuulun Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingusse (www.supervisioon.ee) ning osalen sealse hariduse ja meditsiini valdkonna töögrupi tegevustes.

Kohtumiseni!